POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Bugaj

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Bugaj

Miłosław, dnia 1 kwietnia 2015 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 10 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Bugaju odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Bugaj, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Bugaj.


Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Błażej Pera