POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Biechowo

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Biechowo

Miłosław, dnia 31 marca 2015 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Biechowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Biechowo, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Biechowo.


Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Błażej Pera