POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Informacja

Podaję do publicznej wiadomości, że w budżecie gminy Miłosław na 2015 rok zaplanowano kwotę 7.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie form wypoczynku letniego. Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej będzie opiniowała wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Miłosław, które nie korzystały z innej formy wypoczynku letniego.


Wnioski będą przyjmowane do 8 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy.


Zastępca Burmistrza


(-) mgr inż. Błażej Pera