POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Chlebowo

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Chlebowo

Miłosław, dnia 13 lutego 2015 r.


O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Chlebowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Chlebowo, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Chlebowo.


B u r m i s t r z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz