POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 1 listopada do 30 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 1 listopada do 30 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej
od 1 listopada do 30 grudnia 2014 roku
I.  Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia
2 października 2014 roku dotyczącego zmian budżetu Gminy MIłosław na 2014 rok.
2.  Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015-2027.
3. Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
4. Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej 2014/2015
5. Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu socjalnego.
 6. Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.
7. Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 50/2014
z dnia 24 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
8. Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia Nieruchomości położonych w Białym Piątkowie stanowiące mienie komunalne.
9. Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 grudnia w sprawie obciążenia nieruchomości prawem służebności.
10. Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr II/7/14 z dnia
8 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
11. Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Combo 1,7 DTi.
12. Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z  dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji  Przedszkola „Bajkowy Świat”
w Orzechowie na rok szkolny 2014/2015.
13. Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.
14. Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 57/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.


II. Sprawy bieżące:


W celu upamiętnienia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dla uczczenia pamięci Powstańców Wielkopolskich, o godz. 10.00, 27 grudnia na cmentarzu parafialnym
w Miłosławiu złożyłem wraz z delegacjami miłosławskich szkół wiązanki kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich i Władysława Wiewiórowskiego. W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe reprezentujące Szkołę Podstawową im. Wiosny Ludów i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.  Członkowie Stowarzyszenia „Wiara Lecha”
 III.  Zamówienia Publiczne:
1. W dniu 22 października ogłoszony został  przetarg nieograniczony na  odbiór, transport oraz zagospodarowanie  określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnianie worków/pojemników do  zbiórki odpadów. W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Artur Zys ze Swarzędza.
2. 21 listopada mijał termin składania ofert na ogłoszony w dniu 12 listopada 2014 roku przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5. W wymaganym terminie złożono oferty dla trasy: Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4 i Nr 5 tj. dla:


Trasa Nr 1
1). Biuro turystyczne Dominika Przemysław Hęćka Ul. Dąbrowskiego 963-000 Środa Wlkp.
2). PKS Gniezno sp. z o. o. ul. Kolejowa 2, 62 – 200 Gniezno .
3). „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września (oferta
Trasa Nr 2
1). PKS Gniezno sp. z o. o. ul. Kolejowa 2, 62 – 200 Gniezno .
2). „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września
Trasa nr 3
1). Biuro turystyczne Dominika Przemysław Hęćka Ul. Dąbrowskiego 963-000 Środa Wlkp.
2). PKS Gniezno sp. z o. o. ul. Kolejowa 2, 62 – 200 Gniezno .
3). „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września
Trasa Nr 4
1). PKS Gniezno sp. z o. o. ul. Kolejowa 2, 62 – 200 Gniezno .
2). „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września
Trasa Nr 5
1). PKS Gniezno sp. z o. o. ul. Kolejowa 2,62 – 200 Gniezno .
2). „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września
W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia (trasy od Nr 1 do Nr 5) najkorzystniejsze oferty, spełniające wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  złożone przez Wykonawcę: „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 14 we Wrześni.
3. 19 listopada ogłoszony został przetarg na zimowe utrzymanie dróg, termin składania ofert mijał 27 listopada. W prowadzonym postępowaniu złożono oferty dla części od 1 do 3 tj. dla:
część Nr 1
1. PHU Klaudia Głowacka Bugaj dz. 235/10, 62-320 Miłosław
2. PHU SPORT, Patryk Wieloch, Bugaj, dz. 236/5, 62-320 Miłosław
3. AN – BUD Anna Głowacka Pl. Wiosny Ludów 19/2 62-320 Miłosław
4. Grzegorczyk – Prim Kamil Grzegorczyk Skotniki 31 62-320 Miłosław
5. FIRMA USŁUGOWA Stanisław Wojkiewicz, Targowa Górka, ul. A. Kosińskiego 9,
62-330 Nekla
6. Transport Publiczny Zbigniew Szwabiński ul. Średzka 34, 62-322 Orzechowo
część Nr 2
1. PHU Klaudia Głowacka Bugaj dz. 235/10 62-320 Miłosław
2. PHU SPORT, Patryk Wieloch, Bugaj, dz. 236/5, 62-320 Miłosław
3. AN- BUD Anna Głowacka Pl. Wiosny Ludów 19/2 62-320 Miłosław
4. Transport Publiczny Zbigniew Szwabiński ul. Średzka 34, 62-322 Orzechowo


część Nr 3
1. PHU Klaudia Głowacka Bugaj dz. 235/10 62-320 Miłosław
2. PHU SPORT, Patryk Wieloch, Bugaj, dz. 236/5, 62-320 Miłosław
3. AN- BUD Anna Głowacka Pl. Wiosny Ludów 19/2 62-320 Miłosław
4. Transport Publiczny Zbigniew Szwabiński ul. Średzka 34, 62-322 Orzechowo
W toku postępowania wyłoniono wykonawcę dla:
• zadania  1 i 2  – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Klaudia Głowacka Bugaj dz. 235/10, 62-320 Miłosław
• zadania 3  – Transport Publiczny Zbigniew Szwabiński, ul. Średzka 34,
62-322  Orzechowo
4. 18 grudnia 2014 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wskazanych w ogłoszeniu o przetargu w dniu 14 listopada.  Do przetargu na wymienione
w pozycji 1 działki o nr 484/1, 484/2 i 485/2 przystąpiły dwie osoby. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, wyłoniono nabywcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert 
Fórmaniak  Miłosław. Cena sprzedaży wyniosła 55.600,00 zł.
5. W dniu dzisiejszym tj.  30 grudnia odbyła się  licytacja  na sprzedaż samochodu osobowego
marki Opel Combo 1.7 DTi, stanowiącego mienie Gminy Miłosław.    
Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosiła –  3500,00 zł.  W wyniku przeprowadzonej licytacji samochód został sprzedany nabywcy za kwotę  4.300,00 złotych. 


                     Burmistrz
         (-) Zbigniew Skikiewicz