POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Wypłata Stypendium szkolne

Wypłata Stypendium szkolne

I N F O R M A C J A


Od dnia 18 grudnia (czwartek) 2014 roku wypłacane będą
S T Y P E N D I A    S Z K O L N E
w Kasie Urzędu Gminy Miłosław w godzinach od 1000 do 1400


Uwaga!  Przed wypłaceniem stypendium należy zgłosić się
po odbiór decyzji na  pokój nr 23 w budynku A  Urzędu Gminy Miłosław


(Wnioskodawcy, którzy nie mogą zgłosić się osobiście,
obowiązani są udzielić pisemnego upoważnienia odbiorcy stypendium)