POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego


Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza ustny przetarg ( licytacja)
na sprzedaż samochodu osobowego


Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy marki Opel Combo 1.7 DTi, stanowiący mienie
Gminy Miłosław.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model: Opel Combo 1.7 DTi


Rodzaj pojazdu – samochód osobowy
Rok produkcji – 2003
Pojemność silnika – 1700 cm3
Kolor – Bordowy


Przebieg – 333 tys. km


Auto jest nieznacznie uszkodzone
 

      
 
  
  
    
Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi – 3500,00 ZŁ
Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Miłosławiu,
ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, sala narad  II piętro
Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej tj w kwocie 175  zł (słownie sto siedemdziesiąt pięć zł)


należy wpłacić do dnia 30 grudnia 2014 r do godz. 9.45 gotówką w kasie Urzędu 
Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone


zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowyNabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu
przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i
zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
Burmistrz Gminy Miłosław zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
podania przyczyny.
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzdzie Gminy w Miłosławiu,
ul. Wrzesińska 19.


Samochód można oglądać w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19 (przy budynku UG)


w dni 22 i 23.12.2014r . od 10 do 13.Osoba do kontaktów: Błażej Pera Za-ca Burmistrza tel. 614383735
Ogłoszenie zostało zamieszczone:

– na stronach internetowych: www.tmp.bip.miloslaw.info.pl, www.miloslaw.info.pl