POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 14 lipca do 30 września 2014 roku

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 14 lipca do 30 września 2014 roku

I.  Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.
2. Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 21 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na rok 2014.
3. Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2014 rok. 
4. Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 września 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu na rok szkolny 2014/2015.
5. Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej
i gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie na rok szkolny 2014/2015.
6.  Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola „Koszałek Opałek” w Miłosławiu na rok szkolny 2014/2015.
7. Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej.
8. Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie na rok szkolny 2014/2015.
9. Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej
im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie na rok szkolny 214/2015.
10. Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.


II. Sprawy bieżące:
1. W sobotę 18 lipca odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia zasłużonym obywatelom Gminy Miłosław.
        26 i 27 lipca 2014 miały miejsce główne uroczystości związane z obchodami 700 
      lecia miasta Miłosław.  Serdecznie dziękuję dyrektorowi  i pracownikom  Miłosławskiego  Centrum Kultury, pracownikom urzędu gminy, Komitetowi,
       który wspierał burmistrza w organizacji tych obchodów. Dziękuję sołtysom
 i radom sołeckim, tym, którzy przygotowali tradycyjny poczęstunek dla
 uczestników tej uroczystości. Dziękuję sponsorom i wszystkim, którzy
 pomogli w przygotowaniu uroczystości.  Dziękuję gościom i mieszkańcom, którzy 
       uświetniali są obecnością tę uroczystość.   
2. W dniu 1 sierpnia w Urzędzie Gminy, Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia  egzaminu sprawdzającego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadziła egzamin dla dwóch nauczycieli Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu i nauczyciela przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie. Egzaminy zakończyły się wynikiem pozytywnym.
3. W dniu 16 sierpnia odbyły się w Chlebowie Dożynki Gminne. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości.
4. Stan zaległości podatkowych na dzień 31 sierpnia 2014 r. wynosi 129 262,65  złotych i  przedstawia się następująco:


 Osoby prawne
Podatek rolny   –      665,00 zł
Podatek od Nieruchomości – 79 533,96 zł
Podatek leśny   –          3,00 złOsoby fizyczne
Podatek rolny   –    7 926,40 zł
Podatek od Nieruchomości –  41 134,29 zł
Podatek leśny     –                0 zł


II Sprzedaż Nieruchomości:


1. Na ogłoszony w dniu 24 czerwca 2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miłosław położonej
w miejscowości przy ul. Różowej 3 w Miłosławiu, odpowiedziało czterech oferentów. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
 Przetarg odbył się w dniu 31 lipca 2014r. o godz. 10.00. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła 29.960,00 zł.  Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
–  wyłoniono nabywcę P. Danutę i Włodzimierza Nowakowskich.
 Cena sprzedaży wyniosła 37.500,00 zł.


2. W dniu 25 września, podpisane zostały cztery akty notarialne, regulujące sprzedaż
4 mieszkań  przy ul. Różowej 29  w Miłosławiu.