POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie stypendia szkolne

Ogłoszenie stypendia szkolne

I N F O R M A C J A


Od dnia 25 czerwca (środa) 2014 roku wypłacane będą


S T Y P E N D I A   S Z K O L N E


w Kasie Urzędu Gminy Miłosław w godzinach od 10.00 do 14.00


Uwaga! Przed wypłaceniem stypendium należy zgłosić się po odbiór decyzji na pokój nr 23 w budynku A Urzędu Gminy Miłosław


(Wnioskodawcy, którzy nie mogą zgłosić się osobiście, obowiązani są udzielić pisemnego upoważnienia odbiorcy stypendium)