POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kwalifikacja wojskowa 2014

 Kwalifikacja wojskowa 2014Zgodnie z rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Ministra   Obrony  Narodowej  z  dnia  12  listopada  2013r.  w  sprawie  przeprowadzenia kwalifikacji   wojskowej   w  2014r.  (Dz. U. z 2013r. poz. 1491),  w  dniach  od  03 lutego do 30 kwietnia  2014r.  na   terytorium   Rzeczypospolitej  Polskiej   zostanie   przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.


Na terenie powiatu wrzesińskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 24 marca do 16 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 16.00 we Wrześni ul. Kościuszki 21 (Wrzesiński Ośrodek Kultury).


Dla gminy Miłosław kwalifikacja została zaplanowana na dzień  8, 9, 10  kwietnia  2014r.


Zgodnie z Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Ministra   Obrony  Narodowej  z  dnia  12  listopada  2013r.  do kwalifikacji wojskowej wzywa się:


1) mężczyzn urodzonych w 1995 roku;


2) mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;


3) oraz osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski       o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


4) kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub  uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby   wezwane   do   kwalifikacji   wojskowej   obowiązane  są  zgłosić  się   w  terminie  i  miejscu  określonym  w  wezwaniu.