POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie o włączeniu syren

Ogłoszenie o włączeniu syren

BURMISTRZ GMINY
       MIŁOSŁAW


 


O G Ł O S Z E N I E !


 


 Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia  27 grudnia 2013r. o godz. 11.00, w związku z 95 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, której obchody stanowią jedną z najważniejszych dat w kalendarzu uroczystości naszego regionu, w celu upamiętnienia tego wydarzenia oraz dla uczczenia pamięci Powstańców,  zostaną uruchomione na terenie gminy Miłosław syreny alarmowe – sygnał ciągły trwający jedną minutę.


                                                                                            B U R M I S T R Z
                                                                                    /-/ mgr  Zbigniew Skikiewicz