POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 września 2013 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 września 2013 roku.


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 września 2013 roku.


Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru przesłane
Zostały:
1) Uchwała Nr XXXV/179/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Miłosław na lata 2012  – 2027;
2) Uchwała Nr XXXV/180/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
3) Uchwała Nr XXXV/181/13 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Orzechowie.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwały:
1. Nr XXXV/180/13  w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok.
2. Nr XXXV/179/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Miłosław na lata 2012  – 2027.


         Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz