POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwal Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2013 roku

Realizacja uchwal Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2013 roku

Realizacja uchwal Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2013 roku


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru otrzymał:


1) Uchwałę Nr XXXIV/171/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku;
2) Uchwałę Nr XXXIV/172/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław;
3) Uchwałę Nr XXXIV/173/13 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok;
4) Uchwałę Nr XXXIV/174/13 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłosław na lata 2012  – 2027;
5) Uchwałę Nr XXXIV/175/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
6) Uchwałę Nr XXXIV/176/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
7) Uchwałę Nr XXXIV/177/13 w sprawie rozpatrzenia skargi;
8) Uchwałę Nr XXXIV/178/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/170/13 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie przedłożone zostały następujące Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu;
1) Uchwała Nr XXXIV/171/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku;
2) Uchwała Nr XXXIV/172/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław;
3) Uchwała Nr XXXIV/173/13 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok;  
4) Uchwała Nr XXXIV/175/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
5) Uchwała Nr XXXIV/178/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/170/13 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Ponadto do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego w celu opublikowania została przesłana Uchwały Nr XXXIV/178/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/170/13
z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Treść tej uchwały została opublikowana w dniu
28 czerwca 2013 roku.
     


 


                                                                   Burmistrz
                                                       (-) Zbigniew Skikiewicz