POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od 8 maja do 28 maja 2013 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od 8 maja do 28 maja 2013 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od 8 maja do 28 maja 2013 roku


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław na rok szkolny 2013/2014.
2. Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku.
 
II.  Sprzedaż mienia   
1. W dniu 8 maja nie doszło do zaplanowanych I rokowań w sprawie sprzedaży działek
o numerach: 545/39; 545/34; 545/37; 545/29;545/30 w Orzechowie, ponieważ
w wyznaczonym terminie nikt nie złożył ofert. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
III. Zamówienia Publiczne:
1. W dniu 17 maja został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 73/9 obręb Bugaj stanowiącej   własność Gminy Miłosław. Przedmiotem sprzedaży jest zblokowana kontenerowa oczyszczalnia ścieków oraz kontener pomocniczy. Przetarg odbędzie w dniu 3 czerwca  2013 roku.
2. W dniu 17 maja mijał termin przyjmowania ofert na odbiór, transport oraz   
zagospodarowanie określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław
oraz udostępnianie worków/pojemników do zbiórki odpadów.
           Na ogłoszenie o przetargu odpowiedziało dwóch oferentów tj:
1.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur ZYS – oferta na kwotę  1.498.824
     złotych.
2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Września – oferta na kwotę  1.514.140
     złotych.


  IV. Sprawy bieżące:
1. W dniu 17 maja brałem udział w uroczystościach związanych z obchodami Powiatowego Dnia 
    Strażaka we Wrześni.
2. W sobotę, 18 maja uczestniczyłem w obchodach jubileuszowych jednostki OSP w Orzechowie.
3. Z okazji przypadającej w dniu 24 maja 130 rocznicy urodzin  Władysława Wiewiórowksiego
    powstańca wielkopolski, dowódcy kompanii Miłosławsko-Wrzesińskiej,  z inicjatywy uczniów 
   Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z Wrześni na cmentarzu  
   parafialnym w Miłosławiu uczczono pamięć tej wybitnej postaci. Tej uroczystej chwili
    towarzyszył  poczet sztandarowy  Szkoły Podstawowej   im. Wiosny Ludów i Gimnazjum im.
   Juliusza Słowackiego   w Miłosławiu. Na zakończenie uroczystości wraz z delacjami uczniów   
   złożyłem na grobie wiązanki kwiatów.


         Zastępca Burmistrza
               (-) Błażej Pera