POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Lista wyników konkurs ofert organizacji pozarządowych

Lista wyników konkurs ofert organizacji pozarządowych

Lista wyników konkursu ofert organizacji pozarządowych           
        w zakresie zadań publicznych w 2013 roku.W dniu 14.03.2013 roku Komisja konkursowa wybrała oferty:
Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i  Niepełnosprawnym
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Organizowanie imprez integracyjnych( spotkania z osobami niepełnosprawnymi – w wysokości: 3.000,- zł
b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – w wysokości: 5.000,- zł oraz Stowarzyszenia Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych -w wysokości: 5.000,- zł
Oferty oceniano pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły kryterium oceny formalnej. Pod względem merytorycznym oferty oceniano na podstawie punktów. Aby Stowarzyszenie mogło otrzymać dotację Komisja przyjęła ocenę minimalną 30 pkt. Maksymalna ilość to 50 punktów. Oferta złożona przez Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie imprez integracyjnych (spotkania z osobami niepełnosprawnymi) – tytuł zadania „Spotkanie Wigilijne 2013”po ocenie Komisji uzyskała 48/50 pkt. Za zadanie drugie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – tytuł zadania „Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu”, Stowarzyszenie otrzymało 50/50 pkt. Trzecie zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych – tytuł zadania: „zapewnienie pomocy osobom bezdomnym z gminy Miłosław” które realizowane będzie przez Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto n/W otrzymało 50/50 pkt.