POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 8 lutego do 7 marca 2013 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 8 lutego do 7 marca 2013 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 8 lutego do 7 marca 2013 roku


I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 lutego 2013 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXIX/153/13 z dnia 7 lutego 2013 roku.
2. Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 11 lutego 2013 rok 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2013 roku. ( termin składania ofert mija 11 marca o godz. 16.00).
3. Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 lutego 2013 roku
w sprawie zbycia Nieruchomości położonej w Mikuszewie stanowiącej mienie komunalne. ( Nieruchomość zbywana w drodze bezprzetargowej ).
4. Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 lutego 2013 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań. 
( Przedmiotem rokowań jest działka nr 786/9,  położona w Miłosławiu. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 13 marca 2013 r. Termin składania ofert mija w dniu
8 marca o godz. 15.30).
5. Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 lutego 2013 roku
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozubiec.
6. Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 lutego 2013 roku
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lipie.
7. Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 marca 2013 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Miłosławiu (dot. działek  nr  481/1, 484/2,  485/2 przy ul. Różowej).


II.  Sprawy bieżące:
1. 12 lutego uczestniczyłem w naradzie podsumowującej działalność w 2012 roku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
2. W dniu 22 lutego wraz z moim Zastępcą udaliśmy się do Wałbrzycha na rozmowy  w celu włączenia obszaru terenów Gminy Miłosław do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
     Ekonomicznej  „INVEST-PARK”  Sp.  z o.o.    
3. W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach
     i sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy.
 
III.  Sprzedaż mienia:
1.  W dniu 28 lutego ogłoszone zostały drugie przetargi ustne nieograniczone na zbycie
Nieruchomości położonych w miejscowości Biechowo.  Są to działki o numerach: 134/1; 134/2; 134/3; 134/4; 134/5; 134/6; 134/7; 134/8; 134/9.  Wadium wpłacać można do dnia 2 kwietnia bieżącego roku. Termin przetargu wyznaczony został na dzień 5 kwietnia 2013 roku.
2.  W dniu dzisiejszym tj. 7 marca ogłoszone zostały rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłosław tj. działek położonych w Orzechowie o nr  545/29, 545,/30,  545/39, 545/34, 545/37. 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach przyjmowane będą do dnia 2 maja, godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy.
            Burmistrz
           (-) Zbigniew Skikiewicz