POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 7 listopada do 28 listopada 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 7 listopada do 28 listopada 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 7 listopada  do 28 listopada  2012 roku


I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie nr  42/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 listopada  2012 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu na rok szkolny 2012/2013.
2. Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2013-2027.
3. Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok.
4. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. ( dla przetargów na sprzedaż nieruchomości w Miłosławiu, Mikuszewie, Białym Piątkowie i Biechowie).
II . Przetargi na nieruchomość
1. W dniu 8 listopada odbyły się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Orzechowo, oznaczone jako działki nr ewidencyjnych :  545/29 , 545/39, 545/34,545/37, 545/30.
 W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie  przystąpił do
      przetargu. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. W dniu 8 listopada ogłoszone zostały I przetargi ustne nieograniczone,
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, tj.:
• Nieruchomość gruntowa położona w Miłosławiu, oznaczona jako
 działka nr 321/21 ( ogródek działkowy);
• Nieruchomość gruntowa położona w Mikuszewie, oznaczona jako działka nr 87 (przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne);
• Nieruchomość gruntowa położona w Mikuszewie, oznaczona jako działka nr 76/2 ( obszar działki to teren łąk i pastwisk);
• Nieruchomość gruntowa położona w Mikuszewie, oznaczona jako działka nr 79/1 ( działka przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług);
• Nieruchomość gruntowa położona w Mikuszewie oznaczona jako działka nr 79/2 ( teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług). Przetargi odbędą się dniu 13 grudnia w Urzędzie Gminy.
W dniu 15 listopada odbył się III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, działka nr 636/5 o pow. 662m 2.
W wyznaczonym terminie nikt nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Do  przetargu na nieruchomość   dz. ew. nr 636/4 o pow. 673 m2 , stanowiącą nieruchomość niezabudowaną dopuszczeni zostali Magdalenę i Andrzeja Kwiatkowscy. Działka została sprzedana, cena osiągnięta z podatkiem VAT wynosi   20.996,10zł. Akt notarialny z nabywcami został podpisany w dniu  26 listopada 2012 roku.  
3. W dniu 20 listopada ogłoszone zostały pierwsze przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Biechowo i Białe Piątkowo pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W miejscowości Białe Piątkowo przeznacza się do sprzedaży działki o numerach  72/3, 72/4, 72/5, 72/6,  w Biechowie  zaś są to działki 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9. Przetarg na wymienione nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 20 grudnia od godz. 10.00.
III. Zamówienia publiczne
• W dniu 7 listopada mijał termin przyjmowania ofert na ogłoszony wcześniej przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół
i przedszkoli z terenu gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5.  Na to ogłoszenie odpowiedział jeden oferent składając oferty na  trasy od numeru I do V.
    W wyniku prac komisji przetargowej wybrano wykonawcę, firmę IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 14.  Cena za 1 km brutto dla tras nr 1,2 i 3 wynosi 3,67 złotych, natomiast cena za 1 km na trasie nr 4 i5 wynosi 8,98 złotych. W roku 2013 dowożenie uczniów do szkół kosztowało będzie  482.961,16 złotych.
• Na ogłoszony przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg
gminnych dla zadania od nr 1 do nr 17. W prowadzonym postępowaniu złożono po jednej ofercie dla każdego zadania od nr 1 do nr 17.
Złożone oferty spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Podpisanie umowy z Wykonawcą panem Zbigniewem Szwabińskim, właścicielem firmy: Transport Publiczny z siedzibą
w Orzechowie nastąpi w dniu 7 grudnia bieżącego roku.  
IV. Sprawy bieżące.
 1.W dniu 11 listopada 2012 roku odbyły się uroczystości związane
     z obchodem 94.rocznicy odzyskania Niepodległości. Obchody   
    rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba
    Apostoła. Po nabożeństwie w kościółku poewangelickim młodzież  
   gimnazjalna z teatru Farcik przedstawiła okolicznościowe widowisko
   poetycko-muzyczne.
2.Podczas  uroczystości zorganizowanej dla jubilatów obchodzących złote gody
   w roku 2012,   wręczone zostały medale nadane przez  Prezydenta RP .
        


                                                          Burmistrz
                                             (-) Zbigniew Skikiewicz