POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19 grudnia do 28 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19 grudnia do 28 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 19 grudnia do 28 grudnia 2012 roku


I. Podjęte zarządzenia:
Zarządzenie nr 47/2012 z 27 grudnia 2012r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
II. Przetargi na sprzedaż nieruchomości.
 
1. Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Biechowie i Białym
     Piątkowie zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
2. W dniu 13 grudnia odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikuszewie: tj. dz. nr 76/2. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wyłoniono nabywcę Pana Marcina Wróblewskiego. Cena osiągnięta : 69.938,46 złotych ( w tym podatek VAT).
3. Przetarg na działkę nr 321/21 położoną w Miłosławiu zakończył się pozytywne, wyłoniono nabywcę Panią Justynę Twardą. Cena osiągnięta 1.967,00 złotych. 
4. Przetarg na działkę nr 87 położoną w Mikuszewie zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na  brak osób zainteresowanych. 
 
        Burmistrz
       (-) Zbigniew Skikiewicz