POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu w dniu 28 listopada 2012 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu w dniu 28 listopada 2012 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu w dniu 28 listopada 2012 roku.


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Kontroli i Nadzoru otrzymał następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXVI/134/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2. Uchwałę Nr XXVI/135/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Uchwałę Nr XXVI/136/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji,
4. Uchwałę Nr XXVI/137/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5. Uchwałę Nr XXVI/138/12 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
6. Uchwałę Nr XXVI/139/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
7. Uchwałę Nr XXVI/140/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027,
8. Uchwałę Nr XXVI/141/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok,
9. Uchwałę Nr XXVI/142/12 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Koninie przedłożono:
       
1. Uchwałę Nr XXVI/134/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2. Uchwałę Nr XXVI/135/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Uchwałę Nr XXVI/136/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji;
4. Uchwałę Nr XXVI/138/12 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
5. Uchwałę Nr XXVI/139/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
6. Uchwałę Nr XXVI/140/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027,
7. Uchwałę Nr XXVI/141/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.
Do redakcji Dziennika Urzędowego wniosłem o opublikowanie;
1. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/134/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/135/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Uchwała  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/136/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
4. Uchwała  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/137/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
5. Uchwała  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/138/12 z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.


        Burmistrz
       (-) Zbigniew Skikiewicz