POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Białe Piątkowo i Biechowo

Informacja o wyniku przetargu – Białe Piątkowo i Biechowo

Miłosław, dnia 27 grudnia 2012r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW


 


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 20 grudnia 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbyły się I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości tj.:


Białe Piątkowo


– działka nr 72/3 o pow. 1204m2 (cena wywoławcza: 48.160,00zł)
– działka nr 72/4 o pow. 1050m2  (cena wywoławcza: 42.000,00zł)
– działka nr 72/5 o pow. 1193m2  (cena wywoławcza: 47.720,00zł)
–  działka nr 72/6 o pow. 1435m2  (cena wywoławcza: 46.390,00zł)


Biechowo


– działka nr 134/1 o pow.   984m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 44.660,00zł)
– działka nr 134/2 o pow. 1085m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 49.240,00zł)
– działka nr 134/3 o pow. 1080m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 49.020,00zł)
– działka nr 134/4 o pow. 1065m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 48.340,00zł)
– działka nr 134/6 o pow. 1220m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 55.370,00zł)
–  działka nr 134/7 o pow. 1169m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 53.060,00zł)
– działka nr 134/8 o pow. 1200m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 54.460,00zł)
–  działka nr 134/9 o pow. 1080m2 plus udział w drodze wewnętrznej (cena wywoławcza: 49.020,00zł)Działki stanowią nieruchomości niezabudowane, dla których zostały wydane decyzje Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 6730.53.2012 i IŚR 6730.56.2012 o warunkach zabudowy.
Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przedmiotowe nieruchomości były wykazane w ogłoszeniu o przetargu z dnia 23 listopada 2012r.


W wyznaczonym terminie nikt nie przystąpił do przetargów oraz nie wpłacił wadium  – w związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ww. przetargi uznano za zakończone wynikiem negatywnym.        


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  27.12.2012r. do dnia 3.01. 2013r..