POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: rozbudowa istniejącego zakładu Tarkett – Polska Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: rozbudowa istniejącego zakładu Tarkett – Polska Sp. z o.o.

                                                                                              Miłosław, 17.12.2012r.
 
IŚR. 6220.14.2012                                             


                                                                     


                                        ZAWIADOMIENIE
                                o wszczęciu postępowania


 


             Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 25.01.2012r.
na  wniosek  firmy:
TARKETT – POLSKA Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A  Orzechowo, 62-320 Miłosław
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:rozbudowie istniejącego zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. , który prowadzi swoją działalność w Orzechowie przy ulicy Miłosławskiej 13aZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r  ./ do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zaliczyć należy wnioskowaną inwestycję (§ 3 ust. 2 pkt. 2).
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 11:00.


 


Otrzymują:    
1. strony postępowania
2. a/a


                                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                                                    Piotr Zaworski
                                                                                  Kierownik Referatu infrastruktury,
                                                                           ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa