POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 września do 6 listopada 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 września do 6 listopada 2012 roku

                   Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
                       tj. od dnia 27 września do 6 listopada 2012 roku


I. Podjęte zarządzenia.
1. Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 3 października 202 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXIV/123/12 z dnia 28 września 2012 roku.
2. Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Biechowie stanowiących mienie komunalne.
3. Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Białym Piątkowie stanowiących mienie komunalne.
4. Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. ( dot. przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 15 listopada 2012 roku).
5. Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Kozubiec.
6. Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów na rok szkolny 2012/2013 .


II. Przetargi na sprzedaż nieruchomości.
1. W dniu 12 października 2012 roku został ogłoszony III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miłosław położonych w Orzechowie.
–  Działka nr 636/4, stanowiąca nieruchomość niezabudowaną
–  Działka nr 636/5, stanowiąca nieruchomość niezabudowaną.
   Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy, w dniu 15 listopada 2012 roku.III.  Zamówienia Publiczne
1. W dniu 18 października br. ogłoszony został  przetarg nieograniczony na  dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie
z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5.  Termin przyjmowania ofert mija w dniu 7 listopada 2012 roku  o godz. 10.00.
2. W dniu 18 października br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych w 2013 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2012 roku o godz. 10.00.


II Sprawy bieżące
1. Stan zaległości podatkowych na dzień 30.10.2012 roku przedstawia się następująco;
 Osoby fizyczne:
 Podatek rolny – 22.500,00
 Podatek od nieruchomości – 60 308,40
 Podatek leśny – 143,00
 Osoby prawne:
 Podatek rolny – 519,00
 Podatek od nieruchomości  – 67 636,00   


Łącznie zaległość wynosi  151.156,40 złotych.


2. Na zaproszenie Burmistrza miasta Jordanów przebywałem wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej p. Jarosławem Sobczakiem
i Przewodniczącym Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych p. Janem Cicharskim w Jordanowie, w dniach od 5 do 8 października. Wśród bogatego programu wizyty, przygotowanego przez władze Jordanowa znalazł się również czas na rozmowy w sprawie współpracy pomiędzy gminami. Chciałbym poinformować, iż pierwszym ( z wielu) przykładów tej współpracy będzie wizyta młodych sportowców z Jordanowa na turnieju halowej piłki nożnej
w Miłosławiu w dniu 1 grudnia bieżącego roku.
3. Za nami już kolejna uroczystość wręczenia Nagrody Kościelskich. W dniach
12-13 października 2012 r. w Poznaniu i Miłosławiu odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Fundacji im. Kościelskich. Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane Andrzejowi Dybczakowi, autorowi  reportażowej książki o ewenkijskich pasterzach pt. „Gugara”.
4. W dniu 25 października 2012 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów
uzupełniających sołectwa Kozubiec, sołtysem wsi Kozubiec wybrany został Pan Janusz Filipiak.
5. W dniu 26 października w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia mianowania do stopnia porucznika Panu Franciszkowi Huseman nadanego przez Ministra Obrony Narodowej. 
6. W dniu 7 listopada o godz. 10.00 będzie miała miejsce instalacja łopat wirnika na drugim instalowanym wiatraku w m. Kębłowo. 
7. Pragnę także poinformować, że dobiega końca budowa stacji wydobycia gazu ziemnego” Winna Góra 1” znajdującego się na terenie gminy Miłosław.
Wkrótce rozpocznie się jego wydobycie i eksploatacja złoża.


                                                 Burmistrz
                                     (-) Zbigniew Skikiewicz