POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 21 sierpnia 2012 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 21 sierpnia 2012 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej
podjętych na sesji w dniu 21 sierpnia 2012 roku


 


Do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Koninie i Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Kontroli i Nadzoru skierowano:


Uchwałę nr XXIII/120/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Postanawia się w bieżącym roku budżetowym zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


              B u r m i s t r z
       mgr ZbigniewSkikiewicz