POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXIV Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.09.2012r.

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.09.2012r.

                                                                    Miłosław, 20.09.2012 r. 


                       O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w piątek 28 września 2012 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) podziału gminy Miłosław na stałe obwody głosowania;
b) wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”;
c) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.


                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                      w Miłosławiu
  
                                             (-) inż. Jarosław Sobczak