POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej oraz budowy stacji transformatorowej Kozubiec

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej oraz budowy stacji transformatorowej Kozubiec

      
                                                                        Miłosław, dnia 03.09.2012 r.
Nr IŚR.6733.24.2012


 


 


                             O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 03.09.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej SN 15 kV,
budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem oraz budowy kubaturowej stacji
transformatorowej w celu zasilania budynku mieszkalnego dz. nr 118, 110/2, 120
obręb:  Kozubiec, gm. Miłosław.


 


                                                       Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                          Piotr Zaworski
                                                   Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                         Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Kozubiec,
– strona internetowa,
– a/a,