POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 17.05 do 13.06.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 17.05 do 13.06.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 17 maja do 13 czerwca 2012 roku
23 maja 2012 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej


 Komisja zgodnie z planem pracy dokonała kontroli działalności Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu.


6 czerwca 2012 wspólne posiedzenie Komisji


 Na posiedzeniu radni zaopiniowali materiały na sesje Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:


30 maja 2012 r. wpłynęła odpowiedź Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w sprawie przyznania środków na działalność ośrodka rehabilitacyjnego w Miłosławiu.
31 maja 2012 r. – wpłynęła Uchwała Nr SO-0955/19/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


                             Przewodniczący Rady Miejskiej
        
                                  (-) inż. Jarosław Sobczak