POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXIII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 21.08.2012r.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 21.08.2012r.

                                                               Miłosław, 17.08.2012 r.                       O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek 21 sierpnia 2012 r.
o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
(-) inż. Jarosław Sobczak