POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo 545/30

Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo 545/30

Miłosław, dnia 27 lipca 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 26 lipca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 11.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, dz. ew. nr 545/30  o pow. 1,4712ha, KW PO1F/00000459/6


Działka w części niezabudowana z potencjałem zabudowy, a w części zabudowana budynkami produkcyjno – magazynowymi z pomieszczeniami socjalno-biurowymi.


Zgodnie z opracowanym planem   zagospodarowania  przestrzennego  terenów zabudowy  techniczno – produkcyjnej,   zabudowy usługowej  oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w  Orzechowie,  rejon  ulic  Topolowej  i  Miłosławskiej  zatwierdzonym Uchwałą  nr  IX/45/11  Rady  Miejskiej  w  Miłosławiu  z dnia  29 czerwca 2011r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę techniczno – produkcyjną.


Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 22.05.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 968.088,00 zł.


W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie przystąpił
do przetargu. W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony z wynikiem negatywnym.        


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew SkikiewiczInformację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  27.07.2012r. do dnia 3.08.2012r.