POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2012 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2012 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej
w dniu 13 czerwca 2012 r.


I. Wielkopolski Urząd Wojewódzki  Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru otrzymał:


1. Uchwałę Nr XX/108/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
       sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2011 rok;
2. Uchwałę Nr XX/109/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.
 II. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Oddział w Koninie otrzymała:


1. Uchwałę Nr XX/108/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2011 rok;
2. Uchwałę Nr XX/109/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.
        Burmistrz
       (-) Zbigniew Skikiewicz