POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Wykaz nieruchomości > Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Mikuszewo

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Mikuszewo

O G Ł O S Z E N I E


W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm /, Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz stronie internetowej BIP na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj.: lokal niemieszkalny
nr 5, położony na poddaszu budynku w Mikuszewie 58 .
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Miłosław, Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 0 61 438 37 27 lub 061 438 20 21


 


BURMISTRZ GMINY 
/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ


 


Miłosław, dnia 16.05.2012r.