POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 marca 2012 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 marca 2012 roku

    Realizacja uchwał Rady Miejskiej
    podjętych na sesji w dniu 27 marca 2012 roku
I. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru otrzymał :


1. Uchwałę Nr XVIII/90/12 w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”,
2. Uchwałę Nr XVIII/91/12 w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław w roku 2012r.,
3. Uchwałę Nr XVIII/92/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
4. Uchwałę Nr XVIII/93/12 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5. Uchwałę Nr XVIII/94/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki,
6. Uchwałę Nr XVIII/95/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
7. Uchwałę Nr XVIII/96/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok,
8. Uchwałę Nr XVIII/97/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłosław na lata 2012 – 2027.


II. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie  otrzymała:


1. Uchwałę Nr XVIII/93/12 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. Uchwałę Nr XVIII/94/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
    w budżecie gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki,
3. Uchwałę Nr XVIII/95/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
    Wielkopolskiemu,
4. Uchwałę Nr XVIII/96/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław
    na 2012 rok,
5. Uchwałę Nr XVIII/97/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
     Miłosław na lata 2012 – 2027.


III. Do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przesłana została Uchwała Nr XVIII/91/12 w sprawie
    zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław
    w roku 2012r.
                   Burmistrz
          (-)Zbigniew Skikiewicz