POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 29.09 do 28.10.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 29.09 do 28.10.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od  29 września do 28 października 2011 r.


20 października 2011 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Komisja udała się do siedziby Klubu Sportowego Sparta Sklejka Orzechowo i dokonała kontroli  wydatkowania środków budżetowych przez klub sportowy w 2010 roku.
21 październik 2011 r. wspólne posiedzenie Komisji
Podczas posiedzenia radni zaopiniowali materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.
Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
29.09.2011 r. – zaproszenie do wzięcia udziału w IX Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych w Nekli;
13.10.2011 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Burmistrz Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej;
17.10.2011 r. – pismo pana Andrzeja Koleckiego kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie tragicznego wypadku, jaki miał miejsce przy zbiegu ulic Placu Wiosny Ludów i ulicy Zamkowej w Miłosławiu;
21.10.2011 r. – pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie rozważenia członkowska gminy Miłosław w SGPiW.