POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Zebranie wiejskie Bugaj -29.03.2012r.

Zebranie wiejskie Bugaj -29.03.2012r.

                                                         Miłosław, dnia 21 marca 2012 r.


                                  O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej
w Bugaju odbędzie się zebranie mieszkańców Bugaju, podczas którego zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bugaj dotyczącej liczby członków Rady Sołeckiej.                                                        B u r m i s t r z
                                          (-) mgr Zbigniew Skikiewicz