POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja o wyborze ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2012 roku.

Informacja o wyborze ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2012 roku.

W dniu 12.03.2012 roku Komisja konkursowa przydzieliła dotacje w wysokości 13.000 zł na realizację trzech zadań publicznych, które zostały ogłoszone w otwartych konkursach ofert. 
                                                                         
Dotacje w formie wspierania zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:


Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
złożyło oferty na dwa zadania:
w zakresie: działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych:


a)  Organizowanie imprez integracyjnych (spotkania z osobami  niepełnosprawnymi) – w wysokości: 5.000zł                                                                                                                            


b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – w wysokości: 3.000 zł     


Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą złożyło ofertę na zadanie: w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                                               
 
a) Realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych – w wysokości: 5.000 zł