POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Burmistrz Gminy Miłosław Podaje do publicznej wiadomości że zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość

Burmistrz Gminy Miłosław Podaje do publicznej wiadomości że zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość

Burmistrz Gminy Miłosław
Podaje do publicznej wiadomości


że zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  nieruchomość 


L.p Miejscowość Numer działki Powierzchnia działki ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie cena Uwagi
1. Miłosław 786/9 0,2201 ha PO1F/00015157/7 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usługową (oznaczone symbolem 2MN/U)

90.241,00


złotych

Działka mieszkaniowa


Uwaga:  Podana cena  zostanie zwiększona o obowiązujący podatek VAT.Burmistrz Gminy Miłosław informuje, iż na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990r.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, winny w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu w Urzędzie Gminy Miłosław.


Nie złożenie oświadczenia o zamiarze kupna nieruchomości spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży


w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.


Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miłosław
(pokój 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 061 438 37 27 lub 061 438 20 21.


Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miłosław
oraz umieszczony w prasie i na stronie internetowej http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/.


BURMISTRZ GMINY/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZMiłosław 24.01.2012