POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

UWAGA ROLNICY !!!!!

                                           UWAGA ROLNICY!!!


Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że zmianie uległy terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o zmianie terminu wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku.
Powyższe związane jest ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707).
 Ponadto informuję, że Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.
W związku ze zmianą przepisów powyżej przywołanej ustawy w 2012 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:
• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012 r.,
• – od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:
•  2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•  1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany    we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego obowiązującego w roku 2012 znajdą Państwo na naszej stronie www.tmp.bip.miloslaw.info.pl                          lub w Urzędzie Gminy – Informacja.

Załączniki:

  • wniosek.pdf