POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 września do dnia 28 października 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 września do dnia 28 października 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym


tj. od dnia 29 września  do dnia 28 października  2011 roku


 


I.                    Podjęte zarządzenia


1.       Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29 września 2011 r.


 


2.       Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 05 października 2011 roku  
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.


 


3.       Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 października 2011 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 49/2011
z dnia 05 października 2011 r.


 


II.                  Sprawy bieżące


1.  W dniach od 6 do 9 października gościła w Miłosławiu delegacja z Jordanowa w składzie: Burmistrz,  Przewodnicząca Rady Miasta i radna Rady Miejskiej.


W dniu 6 października zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Jordanów  (powiat suski)  a Gminą Miłosław.


2.   8 października została wręczona nagroda Kościelskich laureatowi Panu Andrzejowi    
 Franaszkowi,  który został nagrodzony za dzieło pt. „Miłosz Biografia”.


 


3.      W dniu 9 października 2011 roku przeprowadzone zostało głosowanie do Sejmu
 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień  9 października 2011 roku.


 


4.     W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 13 października spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli  oraz  nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


 


5.     W dniu 20 października uczestniczyłem w spotkaniu Gminnego Koła Sołtysów. Na spotkaniu tym dokonano wyboru prezesa, wiceprezesa i skarbnika gminnego koła. W głosowaniu jawnym na prezesa wybrano Pana Jana Cicharskiego,  wiceprezesa  Panią Danutę Howelhaus, skarbnikiem Koła został pan Lech Stanisławski.


 


6.     Zaległości podatkowe


Na dzień 30 września stan zaległości podatkowych wynosi  139.573,95 złotych  i przedstawia


się następująco; 


Osoby fizyczne


 


Podatek rolny                                                  – 15.267,80


Podatek od nieruchomości                        – 49.178,90


Podatek leśny                                                        135,00


 


Osoby prawne


 


Podatek rolny                                                         241,00


Podatek od nieruchomości                         74 749,25


Podatek leśny                                                             2,00


 


 


 


                                                                     B u r m i s t r z


                                                                 (-) Zbigniew Skikiewicz