POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 września 2011 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 września 2011 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 września 2011 roku


 


 


Do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowane zostały:


 


1.      Uchwała Nr XII/58/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej,


2.      Uchwała Nr XII/59/11 w sprawie przeznaczenia środków pochodzących
z umorzenia pożyczek na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska,


3.      Uchwała Nr XII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok,


4.      Uchwała Nr XII/61/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


 


            Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:


1.      Uchwałę Nr XII/59/11 w sprawie przeznaczenia środków pochodzących
z umorzenia pożyczek na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska,


2.      Uchwałę Nr XII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok.


 


                                                                                 B u r m i s t r z


                                                                            (-) Zbigniew Skikiewicz