POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Miłosław

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Miłosław


 


      

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Miłosław

Podaje do publicznej wiadomości

że zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  nieruchomości

 

 
Lp,


Miejscowość


Numer działki


Powierzchnia


działki


Księga


wieczysta


Przeznacze


nie


w planie


cena


Uwagi


1


 


2


Miłosław


 


Miłosław


321/30


 


617/1


0,0627 ha


 


0,0474 ha


15157


 


13729


tereny rolne


 


tereny mieszkaniowe


3135,00zł


 


23.700,00 zł


działka w dzierżawie


 


Uwaga: Podana kwota zostanie zwiększona o obowiązujący podatek VAT.Uwaga:  Podana kwota zostanie zwiększona o obowiązujący podatek VAT.

 

Burmistrz Gminy Miłosław informuje , iż na podstawie  art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce gruntami / Dz. U. z 2010 r nr 102 poz. 651 z późn.zm./ pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, winny w terminie do 6.10 2011 roku w Urzędzie Gminy Miłosław pok. 13 B złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu.


Nie złożenie oświadczenia o zamiarze kupna nieruchomości spowoduje , że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

 

Miłosław 14.09.2011

 


BURMISTRZ   GMINY

/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ