POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Bugaj – Zamknięcie drogi

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje, że w związku z awarią przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2913P w m. Bugaj, droga powiatowa będzie zamknięta i objazd zostanie wyznaczony drogą wojewódzką nr 441. Na przedmiotowym przepuście nawierzchnia uległa uszkodzeniu i zapada się, a przejazd w tym miejscu stanowi duże niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego wobec czego zostaną rozpoczęte niezbędne prace mające na celu usuniecie awarii.


Planowany termin rozpoczęcia prac to 12.09.2011, czas trwania robót szacuje się na około 2 tygodnie