POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Wykaz miejsc na obwieszczenia i plakaty wyborcze

Wykaz miejsc na obwieszczenia i plakaty wyborcze

 


I N F O R M A C J A
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW
z dnia 30 sierpnia 2011 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu RP
i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

 

L.p Miejscowość Szczegółowa lokalizacja Uwagi
1 Miłosław Gablota na Placu Wiosny Ludów oraz słupy ogłoszeniowe przy ul. Zamkowej
(w pobliżu skrzyżowania z ul. Poznańską)
i przy skrzyżowaniu ul. Dolnej
z ul. Różową
 Klucz do gabloty w dyspozycji Urzędu Gminy
2  Białe Piątkowo Tablica przy sklepie  
3 Biechowo Gablota przy sklepie Klucz u sołtysa
4  Bugaj Gablota przy sklepie Klucz w sklepie
 
5  Chlebowo Gablota przy sklepie  Klucz u sołtysa
6 Czeszewo Gablota przy kościele Klucz u sołtysa
7  Gorzyce Gablota w pobliżu sklepu  Klucz u sołtysa
8 Kębłowo Gablota przy budynku nr 3  Klucz u sołtysa
9  Kozubiec Gablota przy przystanku autobusowym  
10 Książno  Gablota przy sklepie Klucz u sołtysa
11  Lipie Gablota przy sklepie Klucz u sołtysa
12  Mikuszewo  Gablota przy świetlicy wiejskiej
(przy drodze do Miłosławia)
 
 
13  Nowa Wieś Podgórna Gablota przy sklepie  
14 Orzechowo Tablica przy ul. Średzkiej
(przy targowisku)
Gablota przy ul. Miłosławskiej
(w pobliżu skrzyżowania z ulicami Starowiejską, Szkolną i Dworcową)
Klucz u sołtysa
15  Pałczyn  Gablota przy siedzibie sołtysa
 
 
16 Rudki Gablota przy skrzynkach pocztowych
(w pobliżu świetlicy wiejskiej)
 
 
17  Skotniki Gablota przy sklepie Klucz u sołtysa

   
 B u r m i s t r z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz