POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Sprostowanie do ustnego przetargu

Sprostowanie do ustnego przetargu

  S p r o s t o w a n i e


Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że w ogłoszeniu z dnia 1.07.2011 o sprzedaży działek wystąpił błąd dot. terminu wpłaty wadium.
Prawidłowy zapis powinien brzmieć
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości
na działke nr 321/28 – kwotę 350,00  zł.
na działkę nr 321/31 – kwotę 400,00  zł.
na działke nr 321/35 – kwotę 300,00  zł.
na działkę nr 321/38 – kwotę 250,00  zł.
na działkę nr 427/4   – kwotę 1.150,00 zł
w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy
nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290 w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni 
do dnia 1.08.2011 godz.1400 


 


                                                                                                                                                   BURMISTRZ   GMINY
                                                                                                                                               /-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ