POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 27.01 do 28.02.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 27.01 do 28.02.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 27 stycznia do 28 lutego  2011 r.


9 lutego 2011 r.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Komisja dokonała kontroli odśnieżania na terenie gminy Miłosław. W tym celu spotkała się z koordynatorem zimowego utrzymania dróg z ramienia gminy – panem Piotrem Zaworskim oraz właścicielem firmy świadczącej powyższą usługę. Wspólnie omówiono problemy związane z odśnieżaniem, a następnie członkowie komisji wypracowali wnioski pokontrolne.


17 lutego 2011 r. posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych


 Komisja posiedzenie odbyła w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu, gdzie spotkała się z panią Dyrektor – Marią Hetmańczyk. Pani Dyrektor zapoznała członków Komisji z kalendarzem  imprez kulturalnych na 2011 rok, planem stałych zajęć odbywających się w MCK, a także innymi problemami zgłoszonymi przez panią Dyrektor w Centrum Kultury oraz w bibliotekach.


22 lutego 2011 wspólne posiedzenie komisji
 
Radni spotkali się w celu zaopiniowania materiałów na sesję Rady Miejskiej. Dyskutowali również na temat bieżących spraw i problemów. Podczas posiedzenia radny Andrzej Wnuk poinformował o rezygnacji z koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z KWW Porozumienie dla Gminy, jednocześnie oświadczył, że wstąpił do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.


24 lutego 2011 roku posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
 
Członkowie Komisji spotkali się z sołtysami, Dyrektorem MCK, panem Burmistrzem, panem Skarbnikiem między innymi w celu omówienia tematu działalności świetlic wiejskich w sołectwach, współpracy sołectw z klubami sportowymi.


Imprezy kulturalne:
I. 12 lutego 2011 zakończył się XXXVII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, w którym zwyciężyła drużyna APP Września, w finale pokonując drużynę RAT -TEAM MIŁOSŁAW 3:0. W meczu o trzecie miejsce  ADAMS – BUDOTEM MIŁOSŁAW wygrał 3:0 z zespołem WYCHOWANKOWIE STASIA MASŁOWSKIEGO.  Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Karol Szlecht z APP oraz Jarosław Kaczmarek z RAT –Teamu
Końcowa klasyfikacja zwycięzców :
I miejsce    APP WRZEŚNIA
II miejsce    RAT- TEAM MIŁOSŁAW
III miejsce    ADAMS-BUDOTEM MIŁOSŁAW
IV miejsce    WYCHOWANKOWIE STASIA MASŁOWSKIEGO
Podziękowanie dla organizatorów.


II. 16 lutego 2011 roku pięciu radnych uczestniczyło w XII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym.
We wspólnej kategorii dla pań III miejsce uzyskała pani Krystyna Dobroczyńska. Gratulacje.
 


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
1. 23 lutego 2011r. Regionalna Izba obrachunkowa w Poznaniu przekazała:
–  Uchwałę Nr SO-0951/26/D/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2011 roku wyrażającą opinię o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu Gminy Miłosław (opinia pozytywna);
– Uchwałę Nr SO-0951/26/P/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2011 roku wyrażającą opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miłosław ( opinia pozytywna z uwagą).
2. 24 lutego 2011 Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027.