POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców
Informujemy przedsiębiorców o obowiązku dokonania w posiadanych wpisach do ewidencji działalności gospodarczej zmiany kodów PKD 2004 na obowiązujące, od 1 stycznia 2008 r., kody PKD 2007.
Dlatego też przedsiębiorców, którzy nie dokonali jeszcze takiej zmiany, zapraszamy do złożenia stosownego zgłoszenia.
Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ (Dz. U. nr 251, poz. 1885).
Sprawę powyższą można załatwić w Urzędzie Gminy Miłosław biuro nr 2.