POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orzechowo

Ogłoszenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orzechowo

                                                                                                       Miłosław, dnia 30.06.2011 r.
      BURMISTRZ
GMINY MIŁOSŁAW


                                            
                               Ogłoszenie tablica ogłoszeń
                Ogłoszenie Internet ogłoszenia ogólne BIP
                                                                                    


                                       OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199 poz. 1227 ogłaszam, że w sprawie:


o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w ORZECHOWIE, rejon   ul. Topolowej i Miłosławskiej


Sporządzonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniu  29 czerwca 2011 roku została podjęta Uchwała Nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w siedzibie  Urzędu Gminy Miłosław ,                ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w godzinach  od 800 do 1400.


 


                                             BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                               (-) mgr Zbigniew Skikiewicz