POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – PHU Sylwia Nather Czeszewo

Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – PHU Sylwia Nather Czeszewo

 


IŚR.6220.10.2011Decyzja


          Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku  firmy: PHU Sylwia Nather Czeszewo – Budy 5/8, 62-320 Miłosław w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania  istniejącego budynku –  szopy na maszyny rolnicze na warsztat mechanika pojazdowa i blacharstwo.umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachUzasadnienie W dniu 07.06.2013  inwestor złożył wniosek o  wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania  istniejącego budynku –  szopy na maszyny rolnicze –  na warsztat mechanika pojazdowa i blacharstwo.


Zgodnie  z art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) „Organ  administracji publicznej może umorzyć postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencjiPouczenieOd niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.                         
                                                   Burmistrz Gminy Miłosław
                                                    /-/ Zbigniew Skikiewicz