POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Ulgi, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku w 2010r. w kwocie przewyższającej 500 zł – wykaz osób fizycznych i prawnych

Ulgi, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku w 2010r. w kwocie przewyższającej 500 zł – wykaz osób fizycznych i prawnych

 


Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:


 


 


Lp.  Imię i nazwisko lub nazwa (firma) podatnika
 
1.  Lawitena Sp. z o.o.
 
2.  Bednarek Tomasz
 
3.  Nowaczyk Sławomir
 
4.  Pakulski Szymon
 
5.  Walczak Jerzy
 
6.  Wlekliński Leszek
 


 


 


Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010r. w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł:


 


Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) podatnika
      Kwota umorzenia
      Przyczyna umorzenia
 
1. Browar Fortuna Sp. z o.o.
    5.282,00 zł
    Ekonomiczne
 
2.  Lawitena Sp. z o.o.
     3.128,00 zł
     Ekonomiczne
 
3.  Chojnacka Małgorzata
     4.846,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
4.  Fiszer Ewa
     16.477,10 zł
     Przedawnione zobowiązanie podatkowe
 
5.  Matuszewski Rafał
     2.544,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
6.  Nowak Janusz
     618,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
7.  Pacanowski Jerzy
     1.731,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
8.  Szczepanowska Jolanta
     1.680,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
9.  Trzmiel Jerzy
     6.631,00 zł
     Ważny interes podatnika
 
10.  Zalas Jarosław
      1.183,80 zł
      Ważny interes podatnika