POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kwalifikacja Wojskowa 2011


Kwalifikacja wojskowa 2011
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r. (Dz. U. Nr 40, poz. 209), w dniach od 04 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.


Na terenie powiatu wrzesińskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona             w dniach od 4 do 28 kwietna 2011 r. w godz. od 8.00 do 1400 we Wrześni ul. Kościuszki 21 (Wrzesiński Ośrodek Kultury).


Dla gminy Miłosław kwalifikacja została zaplanowana w dniach                         od 6 do 8 kwietnia 2011r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 roku do kwalifikacji wojskowej wzywa się:


1) mężczyzn urodzonych w 1992 roku;


2) mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;


3) oraz osoby urodzone w latach 1990 – 1991 roku, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy,


4) kobiety urodzone w latach 1987 – 1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę         w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.