POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji – Budowa boisk sportowych Gimnazjum

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – Budowa boisk sportowych Gimnazjum

Nr ISR.7335-10/10


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 07.03.2011 roku


                                          decyzji w sprawie:


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą:


budowa kompleksu boisk sportowych z przebudową istniejących pomieszczeń
w budynku Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu
 z dostosowaniem do programu „Moje boisko Orlik 2012
na dz. ozn. numerem ewidencyjnym – 799 położonej w Miłosławiu


                                                                                                       BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                                                                                             (-) mgr Zbigniew Skikiewicz