POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 stycznia 2011 r. do dnia 28 luty 2011 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 stycznia 2011 r. do dnia 28 luty 2011 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 27 stycznia 2011 r. do dnia 28 luty 2011 roku
I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2011 r.
 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
 Nr  IV/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2. Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipie
3. Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Orzechowo
4. Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czeszewo.
5. Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2011 roku.
II.  Sprawy bieżące:


1.Stosownie do wydanych zarządzeń w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej we  wsi Lipie, Orzechowo i Czeszewo odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, i tak: w wyniku wyborów  we wsi Lipie  funkcje sołtysa pełniła będzie  Pani Danuta Höwelhaus, we wsi Orzechowo pani  Małgorzata Bzowa, w  Czeszewie Pan Zbigniew Piszczatowski.
2.W dniu 9 lutego podpisałem z Marszałkiem Województwa dwie umowy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  dla zadania pn.
– Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie – dofinansowanie 500.000, zł  przy wartości całkowitej projektu 1.070.921 zł
 – Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Skotnikach i Biechowie – dofinansowanie 256.887 zł przy wartości całkowitej projektu 417.869 zł.
W ramach projektu w Skotnikach zostanie utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej oraz wybudowany plac zabaw. Przy świetlicy w Biechowie zostanie również utwardzony teren oraz powstanie trakt pieszy od świetlicy do kościoła.
3. W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze
w jednostkach OSP.
4. W dniu 4 i 5 lutego przebywałem w Krakowie na spotkaniu, w sprawie organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich, która odbędzie w dniu 8 października
 w Miłosławiu.
     
         B u r m i s t r z
        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz